Вероятно гостуване на Дълбошката находка в Стара Загора

    По време на участието си в Панаира на музейните изложби в Русе, който се проведе от 27 до 29 ноември 2013 г., директорът на РИМ – Стара Загора доц. д-р Светела Димитрова проведе разговори с проф. Норман Палмър. Проф. Палмър е адвокат, практикуващ в  3 Stone Buildings, Lincoln’s Inn, London. Той е специалист в областта на културните обекти, личната собственост, търговското право и решаването на спорове, включително посредничеството в спорове за културни обекти. Негови клиенти са правителства, местни власти, културни институции, религиозни институции, местни общности, музейни куратори, колекционери на изкуство, превозвачи и застрахователи. Професорът е и сред експертите, консултиращи кралица Елизабет. В хода на разговора проф. Палмър обещава да лобира пред Ашмолския музей в Оксфорд за гостуване на прословутата Дълбошка находка в Стара Загора, след като подробно се запозна със случая. Доц. д-р Светла Димитрова пое ангажимент да изпрати на професора илюстрации и публикации на находката.

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!