ВИДЕО: Експозицията на Регионален исторически музей Стара Загора – Първо експозиционно ниво

 

 

Августа Траяна е с прави улици, ориентирани по посоките на света и пресичащи се под прав ъгъл. Те са застлани с масивни каменни плочи и почти под всички преминават солидно изградени канали и водопроводи. Защитавана е от мощна укрепителна система.

 

Най-използваното транспортно средство през римската епоха са колесниците -четириколки и двуколки. Украсени са с изящни сребърни и бронзови апликации.

 

Градът и прилежащата му територия се отличават с изключително богат и разнообразен религиозен живот. 

 

През ІІІ век варварското нашествие на готите разрушава Августа Траяна, но градът отново е възстановен през ІV век с името Берое. С утвърждаването на новата християнска религия, Берое се превръща във важен религиозен център в провинция Тракия. 

постоянна експонация

На 5 октомври 2023 г., по случай Деня на Стара...
Изложбата представя моменти от историята на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!