Годишно отчетно събрание на РИМ-Стара Загора

На 26 февруари 2024 г. се проведе годишното отчетно събрание на РИМ-Стара Загора. Отчете се дейността на музейния екип за изминалата година и се прие План за 2024 г.

Гости на събранието бе г-жа Диана Атанасова, началник отдел „Култура“ в Община Стара Загора.

 

 

Акценти от дейността на РИМ-Стара Загора през 2023 г.

 

Посетители в музейните обекти

Общо 36 880 посетители са отчетени в музея и музейните обекти. Посещенията бележат 10 % ръст, в сравнение с предходната година.

 

Археологически проучвания

През 2023 г. са проведени спасителни археологически проучвания и наблюдения в границите на АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Във връзка с реализиране на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора” в периода май-ноември 2023 г. са извършени археологически наблюдения и проучвания от изключително значение.

 

Събирателска дейност и фондова работа

Инвентираните единици в основен фонд достигат 101 234 ф.е., а полевите фондове на отделите наброяват 34 122 ф.е. Научно-спомагателните фондове са обогатени с нови 47 ф.е., като общият брой достига 46 030 ф.е.

 

Научно-изследователска дейност

В навечерието на 5 октомври, празника на Стара Загора, бе представена Двутомната „История на Стара Загора“. В общо 1210 страници е събрана историята на региона от VI хил. пр. Хр. до края на ХХ век. Изданието е плод на дългогодишен труд на специалисти от Регионален исторически музей – Стара Загора, Софийски университет „Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Национален археологически институт с музей при БАН.

РИМ-Стара Загора бе домакин на Международна конференция „Ex marmore. Експлоатация, търговия и използване на бели мрамори в древна Тракия и нейните околности”, организирана от НАИМ при БАН и Австрийския археологически институт при Австрийската академия на науките с подкрепата на Община Стара Загора.

 

Награди

Национална награда „Музейна образователна дейност“ за колектива на РИМ-Стара Загора. През 2023 г. в категорията „Културен институт – регионален музей“ на първо място е класиран Регионален исторически музей – Стара Загора за активната работа с деца по образователните програми.

Награда за колектива на РИМ-Стара Загора от кампанията „10 причини да се гордея с моята Стара Загора”, организирана от в. Стандарт и Община Стара Загора.

Индивидуална награда „Стара Загора“ за  г-н Петър Калчев за значимите открития, осъществени под неговото научно ръководство, по време на археологическите проучвания на Източния некропол на Августа Траяна.

 

Образователна дейност

През 2023 г. по образователните програми „Традицията е жива“, „Музеят и училището“ и „Летни занимания в музея“ са проведени общо  157 художествени работилнички, демонстрации и образователни игри, в които са взели участие 3 259 деца.

Отчита се 38% ръст в броя на участниците в музейните образователни програми, спрямо 2022 г.

 

Проекти

Проект „Уча, играя, творя в Старозагорския музей”  бе успешно реализиран и представен пред публика на 28 март 2023 г. В постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора и музеен обект «Хилендарски метох» бяха интегрирани игрови модули, които обогатяват преживяването на подрастващите в музейните експозиции.

Проект „Аварийна реставрация на подова антична мозайка, открита в частен римски дом в Августа Траяна (Стара Загора)” е един от реализираните през изминалата година. Подобри се състоянието на един от акцентите в експозицията на РИМ-Стара Загора.

През 2024 г. основни задачи пред институцията са продължаване на археологическите проучвания в Археологическия резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“, както и на Източния некропол в парк „Зеленият клин“. Популяризирането на културно-историческото наследство в региона пред широката публика, с приоритет децата е младежите, е една от основните цели на РИМ-Стара Загора. Продължава разработването на нови проекти и изпълнение на вече спечелените.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

От 01.04. до 30.09. музей "Неолитни жилища...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!