Годишно отчетно събрание на РИМ – Стара Загора за 2018г.

Днес на 29.03. 2019 г. (петък) от 11:00 ч. в Зала 33 на РИМ – Стара Загора се проведе годишно отчетно събрание с презентация за 2018 г.

Отчете се дейността на музейния екип за изминалата година и се прие План за 2019 г.

Гост на събранието бе г-жа Диана Атанасова – Началник отдел „Култура“ към Община Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!