Денят на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора преди 160 години

  В годините на Възраждането в българските училища особено важно значение придобиват два празника – денят на св. св. Кирил и Методий и денят на раздаване на наградите след годишните изпити. В своя дневник Константин Иречек записва, че в турско време тези народни празнинства са "сгоден случай за речи, събуждане на народното самосъзнание". А празникът на св. св. Кирил и Методий е ден, "който изпълнява сърцето на всякой българин с най-мила радост и събужда горящи чувства за народно съзнание" пише в. България през 1859 г.

  За жителите на Стара Загора (тогава Железник) денят на пресветите братя – 11 май, през 1860 г. е с особен знак. По инициатива на българската черковна община празникът се използва за отхвърляне на гръцкото богослужене и отказвайки се от Търновския владика, старозагорци му връщат вулите. Официално е прието обявеното още през 1858 г. ново име на града – Железник.

  След Божествената служба в черквата „Св. Богородица“ цялото присъстващо мнозинство се отправя към училище „Св. Никола“. Там всички са приятно изненадани, когато виждат "дарения от правителството на българския патриарх печат изобразен на черната дъска, до него отдясно се лъщеше портретът на милостивия наш господар султан Абдул Меджид и до тях двата образа на Кирил и Методий, украсени с разноцветен венец". След извършения водосвет, учителят Тодор Шишков произнася вълнуващо слово за живота на двамата светци и значението на празника.

 

 

Икона на Св. св. Кирил и Методий 

постоянна експонация

Регионален исторически музей – Стара Загора...
По повод 114 години от основаването на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!