ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ И. ИВАНОВА ОТ РИМ-СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СЕМИНАР „АРХИВИ И ИСТОРИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ” В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

На 16 и 17 октомври 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе национален научен семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи”, организиран от катедра Архивистика и методика на обучението по история към Историческия факултет. Научни работници от СУ, Института за исторически изследвания към БАН, ДА „Архиви”, Научния архив на БАН, УниБИТ докладваха 28 научни съобщения. Презентацията „Проучването на архивни документи и етнографската работа на терен – две взаимнодопълващи се страни на научното изследване. Примерът с циганите/ ромите в България” на доц. д-р Евгения И.Иванова, единствен представител на музеите в страната, предизвика голям интерес.

 

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!