Експонат на седмицата от рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

 

УНИКАЛНА АНТРОПОМОРФНА КОСТЕНА ФИГУРКА ОТ С. ЛОВЕЦ, СТАРОЗАГОРСКО

 

   През далечната 1961 година група играещи деца от с. Ловец намират уникална костена антропоморфна фигурка. Тя е открита близо до „Дядо Моневата могила” на левия бряг на малка рекичка в изкоп за пръст на дълбочина 30 – 40 см. Няколко дни децата си играят с фигурката, след което я показват на учителката си Дафина Митева. Тя информира музея в Стара Загора и така фигурката става част от богатата му праисторическа колекция.

Антропоморфната фигурка е изработена от ребрена кост на едро животно. Висока е 15 см. и най-голямата и ширина е 5,1 см. Цялата фигурка  е излъскана и полирана. Главата има приблизително квадратна форма. Очите са предадени с две кръгли вдлъбнатини. Носът е предаден релефно. Ушите са отчупени и имат по три вертикални дупчици. Устата е маркирана с хоризонтална резка, под която има четири кръгли вдлъбнатинки, представящи долната устна. Със същата техника са обозначени шията и тънкият  кръст, който рязко контрастира на широкия и добре развит таз. Половият триъгълник е очертан с двойни успоредни врязани линии. Коленете са означени с две хоризонтални резки като от двете им страни има по четири малки вдлъбнатинки. На всеки крак при глезените са издълбани по три резки, които минават и върху задната страна.

От разказа на децата, които са намерили  фигурката, тя  е имала медна огърлица съставена от медни халки. Във всяка от дупчиците на ушите е имало по една медна халка. На кръста е имала меден колан. Всички тези накити в последствие са отчупени и хвърлени. Запазени са само медните пластинки, които обвиват краката между коленете и глезените.

Костената фигурка от с. Ловец  по своята големина, изработка и украса е най-хубавия представител на къснохалколитната антропоморфна пластика от V хил. пр. Хр. в Югоизточна Европа.

Уникалната фигурка е експонирана в музей „Неолитни жилища” в Стара Загора.

 

Петър Калчев

 

Директор на РИМ-Стара Загора 

 

 

 

постоянна експонация

Любителите на изкуството имат възможност да се...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!