Завърши реставрацията на стенописите от антична гробница в Югозападния некропол на Августа Траяна

През 2018 г. в района на Югозападния некропол на Августа Траяна са извършени археологически проучвания във връзка с  реализиране на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадно пространство около Общината в УПИ II- II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора”.

 

Екипът, ръководен от Мария Камишева, завеждащ отдел „Антична археология” към РИМ-Стара Загора, регистрира 77 гробни съоръжения. В едно от тях (вероятно семейна гробница) е открита стенописна украса. Представени са клонки с листа, изписани с помпеанско червено, оранжево-кафяво и сиво-черно. На двете дълги стени са изрисувани високи свещници.

 

Стенописите са открити в много лошо състояние, като по-голямата част от тях са паднали по пода на гробницата. Това налага извършването на аварийни реставрационни намеси с оглед тяхното опазване. Падналите стенописи са извадени от гробницата, а тези по стените – стабилизирани in situ  (на място), след което свалени за по-нататъшна намеса. По реставрацията на стенописите работи екип от специалисти, ръководен д-р Иван Ванев към Институт за изследване на изкуствата – БАН.

 

Реставрираните стенописи са поставени върху четири лесно преносими пана, които им осигуряват стабилна основа и ги предпазват от допълнително разрушаване.

 

Реставрационните дейности са финансирани от Община Стара Загора.

 

 

 

постоянна експонация

Всяка седмица ще ви представяме интересни...
Изложбата „150 години с името Стара Загора”...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!