Излезе от печат Том VII на Известия на Старозагорския исторически музей

Излезе от печат том VII на Известия на Старозагорския исторически музей. В него са включени 31 научни разработки, представени на Националната етнографска конференция „Жената – пространства и граници в живота й“, проведена на 14 и 15 октомври 2020 г. в Стара Загора. Отговорен редактор е доц. д-р Ангел Гоев. Изследванията проследяват мястото на жената в периода XIХ-XX век в няколко тематични направления: Модели на жизнена реализация на жената в домашното и в публичното пространство. Жената извън стереотипа; Образът на „мъжкото” момиче – еманципираната жена на социализма; Разноликият образ на жената. Жената-етнограф – професия и призвание.

 

 

 

постоянна експонация

Регионален исторически музей - Стара Загора,...
Изложбата гостува от НПМ "Шипка-Бузлуджа...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!