Национална етнографска конференция "Жената - пространства и граници в живота й"

На 14 и 15 октомври 2020 г. в Регионален исторически музей - Стара Загора се проведе Национална етнографска конференция "Жената - пространства и граници в живота й" с научен ръководител доц. д-р Ангел Гоев. Събитието бе открито от г-н Петър Калчев, директор на РИМ-Стара Загора, който представи и поздравителен адрес от г-жа Деница Сачева - Министър на труда и социалната политика. Приветствие поднесоха г-жа Красимира Чахова, зам.-кмет на община Стара Загора и г-жа Петя Чакърова, зам. областен управител на Стара Загора. 

В конференцията се включиха 44 участници от музеи и университети от страната с 39 доклада, обобщени в три тематични направления: Модели на жизнена реализация на жената - домашно и публично пространство; Образът на "мъжкото" момиче - еманципираната жена на социализма; Щрихи към разноликия образ на жената. Жената етнограф - професия и призвание. Обхванат бе периодът от средата на XIX до края на XX век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Регионален исторически музей - Стара Загора,...
Изложбата гостува от НПМ "Шипка-Бузлуджа...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!