Национална етнографска конференция "Жената - пространства и граници в живота й"

На 14 и 15 октомври 2020 г. в Регионален исторически музей - Стара Загора се проведе Национална етнографска конференция "Жената - пространства и граници в живота й" с научен ръководител доц. д-р Ангел Гоев. Събитието бе открито от г-н Петър Калчев, директор на РИМ-Стара Загора, който представи и поздравителен адрес от г-жа Деница Сачева - Министър на труда и социалната политика. Приветствие поднесоха г-жа Красимира Чахова, зам.-кмет на община Стара Загора и г-жа Петя Чакърова, зам. областен управител на Стара Загора. 

В конференцията се включиха 44 участници от музеи и университети от страната с 39 доклада, обобщени в три тематични направления: Модели на жизнена реализация на жената - домашно и публично пространство; Образът на "мъжкото" момиче - еманципираната жена на социализма; Щрихи към разноликия образ на жената. Жената етнограф - професия и призвание. Обхванат бе периодът от средата на XIX до края на XX век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Разполагане на нови цифрови обозначения и...
На 25 септември 2020 г., като част от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!