Нови цени за използване на зали, фоайета и изложбени площи

Цени на услуги

   Използване на зали, фоайета и изложбени площи в рамките на

работното време :

Зали за конференции с 50 места:

за 1 час – 48,00 лв.              за 8 часа – 240,00 лв.

Изложбена площ от 300 м.2 /IV експозиционно ниво/

за 1 час - 100,00 лв./час

Антична улица:

за 1 час – 200 лв.

Открит лапидариум с амфитеатър:

за 1 час – 150,00 лв.

 

Използване на площи в музейните обекти на закрито и открито:

Дворно пространство в Хилендарски метох – за 1 час 96,00 лв.

 

Вътрешен интериор в къща-музей „Градски бит XIX в.“, Хилендарски метох

за час – 120,00 лв

 

Античен форум

за 1 час – 240,00 лв.

 

За извънредно отваряне на музей или музеен обект /извън работно време/ се заплаща допълнително – 30,00 лв./час

 

За използването на залите, фоайетата, изложбените площи  в сградата на РИМ и музейните обекти на закрито и открито в извънработно време се заплаща допълнително 20% от стойността на наема.

 

За използването на залите, фоайетата, изложбените площи  в сградата на РИМ и музейните обекти на закрито и открито от Общината, учебните и детски заведения за провеждане на организирани мероприятия се заплащат 1/3 от определените цени.

 

Съгласно решение № 107/29.03.2013 г. на Общински съвет Стара Загора; изм. и доп. – решение № 203/26.04.2013г.; изм. и доп. с решение № 695/16.05.2013г.

Наредбата влиза в сила от 16.05.2013 г.

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 13 юли до 5 август...
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!