Нов реализиран проект в РИМ-Стара Загора

Проект: "Разполагане на нови цифрови обозначения и поставки на ДКЦ с нестандартна форма в постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора"

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

 

 

  Целта на подмяната на поставките и цифровите обозначения е да се представят експонатите по нов и още по-атрактивен начин, с иновативен дизайн. Така постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора доби по-съвременен облик, в който музейните предмети се включват в експозиционни комплекси, за да бъдат по-цялостно и задълбочено възприемани от посетителите. Новият експозиционен реквизит допринася за представянето на експонатите като доминиращи в музейното пространство, като подсилва естетическото преживяване на посетителите в досега им с миналото. Проектът е реазлизиран на трите експозиционни нива в РИМ-Стара Загора, като са подменени амортизираните поставки и цифровите означения както в стационарните, така и в мобилните витрини. 

 

Във връзка с изпълнението на проекта бяха определени няколко основни вида поставки, различни като визия от поставените към момента на реализирането на експозицията (2009 г.). Бе преценено до каква степен и върху кои експонати може да се акцентира, като за някои, например „Препис на Паисиевата история“, бе належащо да се поръча поставка, подходяща от една страна за по-добро експониране и от друга максимално опазваща предмета. Специални поставки за книги бяха предвидени и за почти всички книжни издания, представени в постоянната експозиция в раздел „История на българските земи XV-XIX в.“

 

В проекта са заложени стъпаловидни поставки в различни размери, които могат да допринесат за „раздвижването“ на предметите и по-естественото им възприемане от посетителите. Представянето им на няколко нива не само спомага за по-доброто им експониране, но и за запълване на част от пространството.

 

С изпълнението на проекта значително се подобри начина на представяне на предметите и тяхното възприемане от посетителите. Експозицията доби раздвижен, модерен и естетичен вид.

 

Обща стойност на проекта: 3 591,28 лв.

Финансиране от Mинистерство на културата: 2 694, 00 лв.

 

 

 

Второ експозиционно ниво - пристенна витрина,  раздел "Праистория"

преди и след промяната