Откриване на изложба „Археологически сезони 2022 – 2023“

Днес, 29 септември 2023 г. от 20.00 ч., в рамките на „Нощ на изкуствата“, на IV-то експозиционно ниво в Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде открита изложбата „Археологически сезони 2022-2023. Спасителни разкопки – Реконструкция на ВиК мрежата в Стара Загора“.

 

Изложбата включва най-представителните находки, открити при обновяването на ВиК инфраструктура в града. Сред тях са: бронзова „пиксида“ (антична кутия за бижута), стъклени и глинени съдове, накити, мраморни архитектурни елементи. Ще бъде експониран скелет с изкуствено издължен череп от Източния некропол на Августа Траяна. Могат да бъдат разгледани табла със снимки и информация за най-интересните археологически структури, разкрити при проучванията.

 

 

***

 

 

През 2022 г. и 2023 г. започна извършването на археологически наблюдения и проучвания на територията на град Стара Загора, във връзка с изпълнение на мащабен проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора. Те обхващат изкопните работи по изпълнение на трасетата на водопроводите и канализацията в охранителните зони на Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“, както и в цялата останала част на града.

 

В този период е извършено наблюдение на 131 обекта, по канализационната и 332 обекта, по водопроводната мрежа на гр. Стара Загора.  Канализационните трасета се полагат на дълбочина около и над 3,00 м, което съвпада с нивото на стерилния терен, който в различните част на града е с различна структура и характеристика. Водопроводните трасета се полагат на дълбочина между 1,60 м и 2,80 м, като не достигат нивото на стерилния терен. В голяма си част новите трасета дублират старите, като в този случай, не се откриват археологически структури, а само преотложени материали при старите изкопни работи – както съвременни, така и фрагменти от антична строителна керамика, мраморни архитектурни елементи и др. В няколко случая бе констатирано пълно разрушаване на антични зидове, крепостни стени и антични улици, при полагане на старите трасета, които сега се установяват само в профилите на изкопите. При полагането им в предишните години не са извършвани археологически наблюдения и проучвания.

 

При проведените наблюдения да констатирани: трасета на крепостни стени (в четири участъка); проучена е значителна част от Източния некропол и единични гробни съоръжения (в пет участъка); трасета на антични улици (в два участъка) и зидове (в два участъка), като във фондовете на музея постъпват над 500 предмета от различни епохи.

 

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!