ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНА ЕТНОГРАФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЖЕНАТА – ПРОСТРАНСТВА И ГРАНИЦИ В ЖИВОТА Ѝ”

Регионалният исторически музей в Стара Загора ви кани да вземете участие в работата на национална етнографска конференция с международно участие „ЖЕНАТА – ПРОСТРАНСТВА И ГРАНИЦИ В ЖИВОТА Ѝ”, която ще се проведе на 17 и 18 юни 2020 г. в РИМ-Стара Загора, бул. „Руски” 42

 Културното равнище на един народ се измерва с различни параметри. Казват, че един от тях е отношението към жената. Според традицията съществува разпределение на мъжкото и женското пространство, както и на нормите на поведение в това пространство. Женското публично пространство се диктува от особеностите на етническата и религиозната принадлежност, от начина на живот, от социалния статус и възрастта. Този модел на жизнена реализация и поведение има своите конкретни измерения в практиката, където се очертава динамиката и разнообразието му.Промяната на социално-политическата организация на обществото, модернизацията на живота налагат трансформация и нови форми на взаимоотношения. Модерността стимулира равнопоставеността, а от тук и новото място на жената.

С настоящата конференция организаторите си поставят за цел да насърчат изследванията в следните тематични направления за мястото на жената в периода XVIII-XX век:

  • Модели на жизнена реализация на жената в публичното пространство – социално, политическо, икономическо, в полето на науката.
  • Запазеното женско пространство– домът, семейството
  • Йерархия и равнопоставеност при различните социално-икономически и политически строеве
  • Жената извън стереотипа
  • Образът на „мъжкото” момиче – еманципираната жена на социализма
  • Пространства и граници в живота на жените от малките етноконфесионални общности
  • Жената-етнограф – професия и призвание. „Етнографините“, работили през втората половина на ХХ век, разказват…

 

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник.

За да заявите участие в конференцията, в срок до 15 април 2020 г.  изпратете заглавието на Вашето съобщение с кратко резюме до 500 знака, месторабота и адрес за обратна връзка на е-мейл: konf_jena@abv.bg

Потвърждение за одобрените доклади с обратен е-мейл – до 28 април 2020 г.

Програма на конференцията – до 29 май 2020 г.

Време за представяне на научно съобщение или презентация – 15 мин.

Разходите са за сметка на участниците в конференцията.

За контакт:

доц. д-р Евгения И. Иванова – evgenia_iv@abv.bg    GSM 0884477127

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!