Посещение на "Праисторически солодобивен комплекс Провадия-Солницата (5500 - 4300 г. пр. Хр.) "

На 13-14.09.2018 г. по покана на чл. кор. проф. д.и.н. Васил Николов – зам. председател на БАН - София служители на РИМ – Стара Загора посетиха гр. Провадия. В първия ден те разгледаха експозицията на Исторически музей - Провадия и Късноантичната и средновековна крепост Проват-Овеч.

На 14.09. научният ръководител на археологическите разкопки на обект „ Праисторически солодобивен комплекс Провадия-Солницата (5500 - 4300 г. пр. Хр.)“ чл. кор. проф. д.и.н. Васил Николов изнесе лекция за ролята на солта в живота на хората от най-дълбока древност и начините за нейното добиване през различните исторически периоди. Музейните работници разгледаха праисторическия солодобивен център, който е бил единственният източник за добиване на сол в Югоизточна Европа през късния неолит и халколит. Интерес предизвика уникалната каменна укрепителна система, ограждаща най-ранния праисторически градски център в Европа. Нейните непрестъпни за времето си отбранителни стени достигат до височина 4.00-5.00 метра.

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 21 август /сряда/ 2019 г. в Зала 33 на...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!