Проект: „Виртуално културно наследство в РИМ – Стара Загора – Virtual Heritage”

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Проектът предоставя модерно решение на посетителите на града – използване на нови технологии в музейна среда. Това се реализира чрез използване на QR code и информация за отделни движими културни ценности, които са част от постоянната експозиция на Регионален исторически музей – Стара Загора. С цел да се разшири обхвата на използващата го аудитория, за посетителите с ограничени в технологично отношение носители (телефони, таблети) е предвиден локален сървър с информация и рекламен екран с визуализация за отделните предмети.

Проектът позволява по иновативен и съвременен начин да се представи културно-историческото наследство на града и региона. С реализирането му се преодолява статичността в експозиционната музейна среда и се дава възможност за привличане на нови публики.

 

Обща стойност на проекта: 19 602,00 лв.

 

 

 

Представяне на проект "Виртуално културно наследство в РИМ-Стара Загора - Virtual Heritage" в "Нощ на изкуствата" на 25 септември 2020 г.

 

 

 

 

 

Рекламен екран пред централен вход на РИМ - Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

Локален сървър в експозицията на РИМ-Стара Загора, представящ 3D експонати

 

 

 

 

 

Чрез сканиране на QR кодове, посетителите могат да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на града

 

 

 

постоянна експонация

Регионален исторически музей - Стара Загора,...
Изложбата гостува от НПМ "Шипка-Бузлуджа...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!