Римският театър в Галия

Всеки последен четвъртък на месеца от 17,30 часа в лекционната зала на РИМ – Стара Загора очаквайте информация за нови книги, интересни научни открития, археологически проучвания и находки,  дискусии по теми, които са предмет на проучване, както от музейни специалисти, така и от любители на историята.

 

РИМСКИЯ ТЕАТЪР В ГАЛИЯ ( територията на днешна Франция)

 

Лектор: арх. Людмила Манолова -  INRAP Национален научноизследователски институт по превантивна археология в Париж

 

Старозагорският архитект Людмила Манолова работи повече от 22 години в Националния научноизследователски институт по превантивна археология в Париж. Проучва антични мозайки и фрески, изготвя планове за възстановки на антични градове и театри. Освен сравнителен анализ между гръцките и римските театри в древността, тя ще демонстрира примери за реставрационна и консервационна работа на останки от римски театри на територията на днешна Франция.

 

на 27 юни 2013 г. от 17,30 часа

в лекционната зала на музея.

 

Очакваме Ви !

 

Вход свободен !

постоянна експонация

На 23 февруари /петък/ от 11:00 ч. в музей „...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!