РИМ-Стара Загора с втори спечелен проект към Министерството на културата

Регионален исторически музей – Стара Загора спечели проект по Конкурсна сесия на Министерство на културата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности.

Проектът е насочен към проучване, документиране и извършване на аварийни реставрационни намеси на антична куполна гробница (II-III в.), разкрита по време на спасителни археологически разкопки през 1976 г. Разкопките са извършени под ръководството на Красимир Калчев и са свързани със строителството на „Дом на съветите“ (днес сграда на Община Стара Загора).

Това е единствената куполна гробница в района на Югозападния некропол на Августа Траяна, открита до момента. След вдигането на плочите от пода е открита по-ранна гробна камера, разположена в източната част на съоръжението. Намира се в помещение на приземния етаж на сградата на Община Стара Загора.

Общата стойност на проекта е 35 880 лв. Целта му е да бъдат стабилизирани запазените мазилки и следи от надписи. Дейностите са свързани с аварийното състояние на паметника и предстоящото превръщане на помещението в музейна експозиция, посветена на проучванията на Югозападния некропол на Августа Траяна. Проектът ще позволи да се извърши и прецизен мониторинг, провеждане на анализи и изработване на актуална графична документация. 

В проекта е предвидено извършването на специализирано фотографско заснемане, което има за цел да изясни и потвърди сведенията от научната литература за наличието на „изписани текстове на старогръцки език“ по стените на гробната камера.

 

 

постоянна експонация

На 23 февруари /петък/ от 11:00 ч. в музей „...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!