РИМ - Стара Загора с нов спечелен проект

  Регионален исторически музей - Стара Загора спечели проект за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти" към Агенцията за хора с увреждания. Предложението, одобрено за финансиране на стойност 8 000 лв. , предвижда закупуване на стълбищен подемник за музеен обект: Къща - музей "Градски бит, XIX в." в Стара Загора. Устройството ще спомогне достъпът на хора от целевата група до експозицията на обекта. 

 

 

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!