РИМ-Стара Загора с нов спечелен проект

РИМ-Стара Загора е одобрен за финансиране по конкурсна сесия на Министерството на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Основните цели на проекта „УЧА, ИГРАЯ, ТВОРЯ в Старозагорския музей“ са популяризирането на културното наследство на музея сред млади и семейни публики и разширяване обхвата на участниците в образователните програми. Чрез интегрирането на четири активни образователни и игрови модули в постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора и музеен обект „Хилендарски метох“, ще се разчупи статичността на експозициите и посетителите ще бъдат ангажирани в дейности, приобщаващи ги към културно-историческото наследство на града и региона. По достъпен и интересен начин, чрез метода на играта, подрастващите ще обогатят своето преживяване в музея. Ще се изготвят и печатни образователни приложения, включително и в дигитален формат, които ще са неизменна част от тематичните беседи и заниманията в творческите работилници от програмите на РИМ_Стара Загора „Музеят и училището“ и „Традицията е жива“.

С реализирането на проекта ще се изгради устойчива връзка „семейство-музей“ и ще се разшири обхвата на сътрудничеството с образователните институции в града, региона и страната.

 

 

постоянна експонация

Децата ще изработят и украсят традиционни дрянови...
Изложбата представя монети, употребявани от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!