СКРЪБНА ВЕСТ

    Екипът на Регионален исторически музей - Стара Загора с прискърбие съобщава за кончината на бившия директор на музея доц. д-р Христо Буюклиев. Отиде си една светла личност, високо ерудиран учен, неуморим изследовател в областта на античната и средновековна археология, епиграфика и културно-историческо наследство.

    Неговата трудова биография започва като уредник и завеждащ отдел „Археология” на Старозагорския музей през 1959 г., а от 1966 г. е научен сътрудник.

    Изключително значение за науката имат неговите проучвания в началото на 70-те години на миналия век на тракийската вила рустика при яз. Чаталка, на които е един от ръководителите. И досега тези проучвания и тяхната навременна публикация служат за еталон на учените в изследванията на тракийската култура през римската и късноантичната епоха в България. В резултат на труда е публикацията на монографията му „Тракийският могилен некропол при язовир Чаталка, Старозагорско”, с която се хабилитира.

    От 1981 г. на Христо Буюклиев е присъдена научната степен „кандидат на историческите науки”, сега „доктор по история”, а от 1985 г. ст.н.с. II степен, сега равносилно на доцент.

    Хр. Буюклиев се утвърди в науката като един от най-добрите познавачи на тракийкото въоръжение. Впечатляващи са научните му приноси, свързани с историята на античната Августа Траяна – жреческо съсловие, гладиаторски борби, управление на града и провинцията. Негова е заслугата за публикуването на част от епиграфските паметници на Августа Траяна, разкриващи нови данни за града и неговите жители.

    Христо Буюклиев е участник и ръководител в редица археологически проучвания - главно в резервата Августа Траяна – Берое - Стара Загора, както и на територията на комплекса Марица-изток. Проучва и застрашени антични обекти – надгробна могила до с. Славянин, късноантична гробница  край Циле (до с. Черна гора, Чирпанско).

    В периода от 1993 до 1997 г. е главен научен ръководител на съвместната българо-германска експедиция, която проучва многослойното поселение при с. Рупките, Чирпанско, което той идентифицира като пътна станция Карасура.

    Хр. Буюклиев отдава много сили и за административна дейност. От 1983 г. до 1998 г. той е директор на Старозагорския музей. От 1986 г. като изявен музеен специалист е избран за член на Международната организация на музеите ИКОМ към Юнеско.

    Главен редактор е на поредицата «Известия на музеите от Югоизточна България» в периода 1995-1998 г.

    Доц. Христо Буюклиев има издадени над 100 научни статии и трудове в престижни български и чуждестранни издания и повече от 200 научно-популярни статии. Участва в редица симпозиуми в страната и по света. Благодарение на Буюклиев Старозагорският музей установява тесни контакти с Ашмолския музей в Оксфорд, Ермитажа в Санкт Петербург, Куйбишевския държавен университет и други сродни институции в Берлин и Хале в Германия, Франция, Холандия, Португалия, Румъния.

    Той е и университетски преподавател - хоноруван доцент по археология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” в периода 1997-1998 г. и хоноруван доцент във Висше училище колеж „Телематика” в Стара Загора от 1999 г. ,  където чете лекции в специалността „Туризъм”. Носител е на ордените „Кирил и Методий“ I и II степен.

    Колективът на Регионален исторически музей изразява своята искрена почит и уважение към човека, колегата и бивш директор на музея, Христо Буюклиев.

    Да бъде светла неговата памет!

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!