СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РИМ-СТАРА ЗАГОРА ИДЕНТИФИЦИРАХА 220 ПРЕДМЕТА И ОПРЕДЕЛИХА ДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Работата с фондовете е една от важните задачи, към която специалистите от РИМ-Стара Загора съсредоточиха вниманието си по време на извънредното положение.

На 8 април 2020 г. работиха две комисии за вътрешна идентификация на предмети, намерени по време на археологически проучвания и  на новопостъпили дарения, с цел да се установят основните им характеристики и да се определят като движими културни ценности. Комисията от специалисти археолози разгледа 120 артефакта намерени при разкопки в м. Могилката край с. Маджерито, Старозагорско и идентифицира 67 от тях като ДКЦ. Близо 100 предмета бяха определени като ДКЦ от комисията със специалисти от областта на новата история. Повечето от тях са образци от градския бит от средата на ХХ век, вещи на старозагорци от първите десетилетия на т.нар. социализъм. Предстои и изготвяне на 166 експертни заключения.

В следващите дни фондовата комисия ще разпредели всички ДКЦ по фондовете на музея.

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 25 септември 2020 г. се проведе Нощ на...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!