С Решение на ВКС окончателно приключи съдебната сага между Ангел Динев и РИМ-Стара Загора

Със Заповед №1000-1430/22.08.2018 г. кметът на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров прекратява трудовото правоотношение с Ангел Динев, на основание на чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда, поради липса на качества за изпълнение на работата Директор на Регионален исторически музей – Стара Загора.

Ангел Динев заведе дело срещу РИМ-Стара Загора, като счита Заповедта на кмета на Общината за неправилна и незаконосъобразна.

На 09.05.2019 г. с Решение на Районен съд Стара Загора се отхвърлят като неоснователни предявените от Ангел Динев искове против РИМ-Стара Загора, представляван от Директора г-н Петър Калчев. Съдът осъжда Ангел Динев да заплати на РИМ-Стара Загора направените по делото разноски. Това решение бе обжалвано от г-н Динев пред Окръжен съд Стара Загора.

На 12.11.2019 г. Старозагорският Окръжен съд реши, че ищецът Ангел Динев не разполага с необходимите лични качества и умения да изпълнява ефективно възложената работа, поради което правилно и в съответствие със закона, работодателят е прекратил трудовото правоотношение, на основание на чл.328, ал.1 от Кодекса на труда.

Ангел Динев обжалва решението пред Върховният касационен съд. Със свое решение № 613 от 15.07.2020 г. ВКС определи, че Решението на Окръжен съд Стара Загора е окончателно и не подлежи на обжалване.

И на трите съдебни инстанции се доказа, че Заповедта за уволнението на Ангел Динев от кмета на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров е законосъобразна и както е посочено в мотивите на съдиите, поведението на г-н Динев като директор на институцията е едно трайно състояние на управленски дефицити, а те не са инцидентни и епизодични.

постоянна експонация

Първият посетител за Новата 2021 г. в Регионален...
На 25 септември 2020 г., като част от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!