114 години музейно дело в Стара Загора

На 28 май 1907 г. в Стара Загора е основано Археологическо дружество „Августа Траяна“. Основната му цел е: "да основе местен музей за събиране на археологическите останки от древните времена, както и да запази предмети с антично или етнографско значение, които са на изчезване". В устава са определени и задачите му, които, освен събиране, опазване и проучване на старините, включват и „възбуждане на интерес сред населението да ги цени и пази”.

 

Дългогодишен председател на дружеството и уредник на музея е Атанас Кожухаров. Авторитетът на музея и на неговия уредник, който изпълнява и длъжността на касиер, постепенно нарастват и получават заслужено обществено признание. В "Известия на Българския археологически институт" през 1925 г. е отбелязано: "От провинциалните музеи при археологическите дружества по богатство и уредба на сбирките старозагорският музей стои на предно място".

 

 

Портрет на Атанас Кожухаров, 1930 г.; художник: Евгения Илиева-Лепавцова; от фонда на Художествена галерия - Стара Загора

 

 

 

 

постоянна експонация

От 21. 10. 2021 г. посещенията в РИМ-Стара Загора...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!