Уикенд в музея

Разглеждат се обекти, свързани с личността и живота на Апостола в Стара Загора.
Първите частни и обществени сгради след Освобождението.
Архитектурни паметници в централната част на града, построени и функционирали през периода на Третата българска държава.
Запознаване с войнишките паметници и емблематичните сгради свързани с войните за национално Освобождение и Обединение (1912 - 1918 г.)
Поетична Стара Загора – емблематични сгради.

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!