ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА ЦВЯТКО ХАДЖИ ГЕОРГОВ ОТ 1818 г.

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

 

ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА ЦВЯТКО ХАДЖИ ГЕОРГОВ ОТ 1818 г.

 

„Календар или месецослов вечний“ е първият печатен български календар от епохата на Възраждането. Издаден е от даскал Цвятко Панагюрец. Интересна е информацията за него, която ни е оставил съставителят. В увода четем: „Календаръ или месецословъ вечний. Собранъ от много страни въ кратце, ради леснота Болгарскому народу. Положихъ малий трудъ, азъ Цветко хаджи Георговъ, родомъ отъ Панагюрища, в 1818, месецъ октоврия, и начертанию посласе въ Будиме.“

 

Самият календар представлява неголям лист, който е напечатан и от двете страни. Съдържа църковни и канонически указания, както и колонки с таблици за изчисляване и намиране на празници и годишнини на определени дати, за следващи години. Може да се сгъва и да се поставя в специална кутия за документи. Бил е притежание на Петър Карапетров,  който след Освобождението го предава на видния старозагорски общественик Атанас Илиев. През 1921 г. Атанас Илиев го дарява на новосформиращия се Старозагорски музей.

 

Понастоящем ценният документ е част от постоянната експозиция на РИМ - Стара Загора.

 

Петьо Мирчев,

уредник в отдел "Историята на българските земи XV-XIX в."

 

 

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 13 юли до 5 август...
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!