ПЕЧАТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АВГУСТА ТРАЯНА"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“.

 

 

ПЕЧАТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АВГУСТА ТРАЯНА"

 

Преди 115 години, на 28 май 1907 г. (стар стил), в Стара Загора е учредено археологическо дружество. Основната му цел е „да основе местен музей за събиране на археологическите останки от древните времена, както и да запази предмети с антично или етнографско значение, които са на изчезване“. Сред учредителите са учителите Атанас Т. Илиев, Атанас Кожухаров, Александър Козаров, митрополит Методий, архимандрит Йосиф, кметът Пенчо х.Славов, майор Ханджиев и др.

 

Още в първите години колекциите на музея се обогатяват с предмети от римската епоха  и средновековието, антични и български монети, оброчни плочки на тракийския конник и др. Организирани са археологически проучвания, установяват се връзки с български и чужди учени.

 

Богатият архив на Археологическото дружество „Августа Траяна“ днес се съхранява в Регионален исторически музей – Стара Загора. Неразделна част от него е печата на дружеството, с който са скрепени всички официални документи. Той има елипсовидна форма, а в средата е изобразен стилизиран античен храм.

 

Райна Антонова-Тончева

Отдел „Нова история“

 

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!