ПОЧЕТНА КНИГА НА ДАРИТЕЛИТЕ ОТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ФОНД „БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ“, ЮНИ 1920 г.

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ДАРИТЕЛИТЕ ОТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ФОНД „БЪЛГАРСКА  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ“, ЮНИ 1920 г.

 

Българското Археологическо дружество в София е основано на 16 декември 1901 г. В него се включват водещи учени и общественици като проф. Иван Д. Шишманов, Вацлав Добруски, проф. Анастас Иширков, проф. Любомир Милетич, проф. Васил Златарски, проф. Димитър Агура, проф. Антон Митов, проф. Богдан Филов, проф. Йордан Иванов и др.

 

Целта на дружеството е „да издирва, съхранява и изучва паметниците на миналото в границите на целокупна България и да буди интерес за тях в народа". Още в начало на 1902 г. настоятелството започва да работи в това направление и организира дружества в Плевен, Търново, Карлово, Станимака (Асеновград), Свищов и Бургас.  През 1907 г. в Стара Загора е създадено археологическо дружество „Августа Траяна“.

 

Българското археологическо дружество се издържа със сумите, отпускани от Министерството на народното просвещение и дарения. През 1920 г. в цялата страна се събират средства за фонд „Българска история и археология“. В архива на дружество „Августа Траяна“, съхраняван в РИМ-Стара Загора, е запазена Почетна книга на дарителите от Стара Загора за този фонд. Тя ни дава информация за старозагорци - лекари, адвокати, търговци, фабриканти и учители, отделили от средствата си за опазване на старините в България. По това време страната е изправена пред тежка финансова криза, след поредната загубена война и всеки отделя според възможностите си - 20, 50, 100, 150 лв. Най-значителна сума (1000 лв.)  даряват търговецът Васил Шаханов и неговите партньори от Индустриалния консорциум за спиртни напитки – Пейчо Баев и Злати Любенов.

 

Райна Антонова-Тончева

главен уредник, зав. отдел „Нова история“

РИМ-Стара Загора

 

 

постоянна експонация

На днешния ден е роден бележитият старозагорец...
Показани са банкноти, характерни за съответните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!