Великденска обредност

ЗАКРИТА

 

"Великденска обредност"

 

4 април 2013 г. в 17,30 ч.

 

Малката зала на І-во експозиционно ниво в

Регионален исторически музей – Стара Загора

 

            Изложбата представя отделните елементи от великденската обредност и традиционен реквизит за нея: растения, използвани за естествено багрило, боядисване на великденски яйца, слагане на червено яйце пред домашната икона, омесването на великденския хляб. Интерес у посетителите ще предизвикат поздравителни картички от първата половина на ХХ век и църковна утвар с Разпятието от ХІХ век.

 

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на музея до 10 май 2013 г.

постоянна експонация

На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!