ЗАКРИТА! Изложба "Археология по време на пандемия, 2020-2021 г."

На 17 септември /петък/ 2021 г. в малка изложбена зала на Регионален исторически музей – Стара Загора бе подредена изложбата „Археология по време на пандемия, 2020-2021 г.”.    

 

Разпространението на COVID-19 предизвика огромни проблеми в световен и национален мащаб. Появата му наруши нормалния начин на живот. Наложи се да се търсят алтернативни решения в много сфери - професионални и лични. Да бъдат подготвени модели, по които да се работи в новите условия. Да се търсят подходи за решаването на редица задачи, които в нормална ситуация изглеждат обичайни и рутинни.

 

През 2020-2021 г. РИМ-Стара Загора продължи своята работа по проучването на терени в рамките на Археологическия резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора” и на обекти на територията на област Стара Загора. В работата бе намерен оптималният вариант, така че проучването да бъде приключено в срок, както и да се запази здравето на екипа и работниците. Резултатите от изследването и откритите материали хвърлиха нова светлина за някои аспекти от живота на хората от миналите исторически периоди и обогатиха фондовете на РИМ-Стара Загора.

 

OБЕКТИ:

 

1.Физкултурен салон в двора на II-ро основно училище „П. Р. Славейков” 2020-2021 г.

2. Археологически наблюдения по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88  - 2020 г.

3. Aрхеологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж - 2020 г.

4. Археологическо проучване на многослоен обект и средновековен некропол на ул.  „Ген. Гурко” № 94 в АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора” – 2020 г.

5. Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. „Св. Отец Паисий” №100 в АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора” – 2020 г.

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!