ЗАКРИТА! Изложба „Преоткрито изящество”

 

ЗАКРИТА!!!

На 19 май 2018 г. бе открита изложбата „Преоткрито изящество”, в която са включени експонати от фондовете „Антична археология” и „Средновековна археология” на РИМ-Стара Загора. Представени са 94 експоната, изработени от бронз и стъкло. Те са придобити от археологически разкопки и са реставрирани в последните две години от Нина Турлакова, която дълги години работи като реставратор към РИМ-Стара Загора.

Реставрацията и консервацията са “невидима”, но значима част от музейната работа. Те предотвратяват разрушаването на паметниците на културата и осигуряват условия за по-продължителното им съхранение. При работата с тях, реставраторите се ръководят от принципа за минимални промени, които гарантират запазването на автентичността им. Използват се материали, които са възможно най-близо до оригинала. Сведения за наличието на реставратори има още от Средновековието, а първите професионални училища по реставрация се появяват през XVII-XVIII век.

Добрите решения, свързани с опазването на паметниците на културата, са резултат от ползотворното сътрудничество между музейните специалисти и реставраторите. Общите им усилия, насочени към съхраняване на следите от миналото, превръщат археологическите находки и историческите предмети в атрактивни експонати.

 

 

Изложбата можете да разгледате на IV-то експозиционно ниво в РИМ - Стара Загора.

постоянна експонация

Децата ще изработят и украсят традиционни дрянови...
Изложбата представя монети, употребявани от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!