ЗАКРИТА! Образованието - прозорец към света

    Изложбата е експонирана в музеен обект "Хилендарски метох" и е посветена на 180 годишнината от откриването на първото светско училище, 150 години девическо образование и 145 г. общонародно училище в Стара Загора.

 

Имате възможност да я посетите до 30 декември 2013 г.


постоянна експонация

На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!