ЗАКРИТА ! Старите мерки, теглилки и монети

ЗАКРИТА !

 

СТАРИТЕ МЕРКИ,ТЕГЛИЛКИ И МОНЕТИ

от българските земи.

 

10 април 2013 г.

Архитектурен комплекс "Музей на религиите" - Стара Загора

 

Регионален исторически музей – Търговище

 

с участието на

РИМ – ШУМЕН, РИМ – ВАРНА, РИМ – ХАСКОВО, РИМ – ПАЗАРДЖИК, РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РИМ – СТАРА ЗАГОРА, ИМ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ИМ – ВЕЛИНГРАД, ИМ "ИСКРА" – КАЗАНЛЪК

 

            Мерките и теглилките се появяват в зората на човешката цивилизация. Те са неизменна част в ежедневното общуване между хората и тяхната трудова дейност. Старите мерки и теглилки в България били в употреба до 1888 г., когато бил приет Закона за мерките и теглилките в Княжество България.

            Знанията за старите мерки, теглилки и монети са ценен исторически извор за изучаването на стопанството, потребностите на хората, остойностяването на трудовата дейност, цената на стоките, идентификацията на документи, събития и явления, отзвук са на обществените знания и култура на нашите предци. В историческата си същност те са елемент на културния фонд на българската нация.

 

 

 

      

      

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!