ЗАКТИТА ! Монетите на скитските царе

   

ЗАКРИТА !

 

Нумизматичен музей – Русе гостува на Регионален Исторически Музей – Стара Загора с една забележителна и необикновена нумизматична изложба:

 

"МОНЕТИТЕ НА СКИТСКИТЕ ЦАРЕ - най-значимата научна колекция

със скитски монети в света”

 

    Монетосеченето на скитските царе е едно от най-загадъчните в западнопонтийския ареал. Интересът на учени и колекционери към него е огромен.

Нумизматичният музей-Русе притежава най-пълната и най-значимата в научно отношение колекция от монети на скитските царе в света.

 

Изложбата включва около 500 екземпляра и дава цялостна представа за всички монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа.

 

Колекцията е формирана в продължение на много години от братя Бобокови, основатели на Нумизматичен музей – Русе и собственици на компаниите “Приста Ойл” и “Монбат”. Монетите са идентифицирани и регистрирани съгласно действащото законодателство.

 

Цена на билета за посещение на изложбата - 1 лв.

 

постоянна експонация

Днес, 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч., в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!