Новини

Второ експозиционно ниво обхваща периода от края на VII хил. пр. Хр., представя бронзовата и желязната епоха, превръщането на Тракия в римска...
02 април
Трето експозиционно ниво обхваща периода на Средновековието, Османски период и Възраждане.
02 април
Четвърто експозиционно ниво и Малката изложбена зала на второ експозиционно ниво са предназначени за временни изложби.
02 април
Праисторически селищни могили на територията на съвременна Стара Загора
02 април

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!