ул. "Железни врата" 42

УПИ XXV-3480, кв. 42, ул. "Железни врата" 42

по регулационния план на Стара Загора

 

            Разкопките са проведени на площ от 180 м2, като остава непроучена площ в северозападната част на обекта, поради извършените от строителя укрепителни дейности за съседната паянтова къща. В проучената площ са открити останки от жилище от римската епоха, няколко водопровода, две ями от османския период (след ХVІІІ в.), а в СЗ ъгъл на обекта е разкрит пласт от ХІ-ХІІІ в, вероятно от опожарено жилище от кирпич.

            Проученото жилище от римската епоха има два строителни периода регистрирани от зидове с хоросанова и калова спойка. Входът на жилището е от юг. Влизането се е осъществявало през мраморен праг и двукрила врата с шир. 1,22 м. От коридор с размери 2,50х5,10 м се е влизало в две помещения, съответно от изток и запад. Ширината на източното помещение е 5,9 м, без да може да се проследи някакъв разделителен зид. Помещението, западно от коридора е с шир. 2,5 м, като на 3,5 м от югозападния ъгъл на това помещение е открита страница на вход. За втора редица помещения от север е открито продължение на западния зид на коридора, което също е изградено от ломени камъни на хоросанова спойка. Преправка в жилището е установена и на южния зид на помещението от югоизток. Според откритите в незначително количество материали – предимно керамика сградата може да се датира към периода от началото на ІІІ-ІV в.

            В североизточния ъгъл на имота е разкрит част от зид на антична сграда. Тя е изградена в смесен градеж – ломени камъни и тухли. Тази част от сграда има полукръгла форма в план с дебелина на стената от 0,90 м и запазена височина 0,60 м. Разкрити са три водопровода, изградени от глинени тръби, които са свързани с останките от тази сграда. По-голямата част от нея остава в съседните имоти, което затруднява нейната идентификация и прецизна датировка. Най-вероятната хипотеза след тази фаза на проучване е, че се отнася за разкриване на част от банска постройка.

 

 

Мария Камишева

ул. "Железни врата" 42
ул. "Железни врата" 42
ул. "Железни врата" 42

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!