Проучвания

Във връзка с реализацията на инвестиционно намерение – изграждане на жилищна сграда с гаражи на обект УПИ XXVI-3467, кв. 72, ул. „Св. Отец Паисий” №...
Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда се проведе спасително археологическо проучване на обект: УПИ IV1679; УПИ XIV...
Обектът, който се проучи е разположен в източната част на зона Б на Археологически резерват “Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. Археологическото...
Обектът е разположен в западната част на Зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. Спасителните археологически проучвания се извършиха от...
Обектът се намира в землището на гр. Мъглиж, южно от местността „Момите“, на територията на оръжейния завод „Арсенал“ АД. По време на изкопните...

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!