ул. "Сава Силов" №76

Спасителни археологически разкопки –

обект Жилищна сграда с ОСД и гаражи – УПИ 3384, кв. 6901,

ул. "Сава Силов" №76 по плана на гр. Стара Загора

 

            Предвиденият за строителството парцел е с площ 440 кв. м. Намира се западно от крепостната стена на античния град Августа  Траяна в охранителна зона А на резервата "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Парцелът е застроен с масивна жилищна сграда, гаражи и стопански постройки. Мазето на къщата е вкопано на дълбочина 2,20 м. от нивото на съвременния терен. Подът му бе покрит с армирана бетонна плоча. В средата на проучвания терен е оставен профил  ориентиран в дългата си ос в посока изток – запад, за да бъдат проследени напластяванията в проучвания терен. Проучени са части от две силно разрушени и горели къщи от периода ХVІІІ – ХІХ в. Те са имали основи от ломени камъни със спойка от кал, а стените са били изградени от кирпич. Покрити са с т.н. "прости"(турски керемиди). В  къщите се откриха части от керамични съдове характерни за ХVІІІ – ХІХ в., керамични лули, порцеланови чаши за кафе и др. материали.

            В югозападната част на парцела се разкри кладенец, които сега е пресъхнал. Изграден е от ломени камъни на суха зидария и е построен през 30 те години на ХХ в. По-късно към него е направен водопровод за снабдяване с вода на  намиращите се там сгради. В парцела при разкопките е достигната дълбочина 3,96м. Появи се подпочвена вода и археологическите проучвания бяха прекратени.

 

гл. ас. Петър Калчев

ул. "Сава Силов" №76
ул. "Сава Силов" №76
ул. "Сава Силов" №76

постоянна експонация

„Златото през вековете” е темата на тазгодишния „...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!