2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XV3379-УПИ ХIV3402, КВ. 64Б, БУЛ. „РУСКИ” NO. 47-49 ПО ПЛАНА НА СТАРA ЗАГОРА

научен ръководител: Мария Камишева

 

Обектът попада в централната част на северната половина на укрепената територия на Августа Траяна. През 1999 г. в северния парцел са проведени археологически проучвания под ръководството на н. с. Красимир Калчев. Разкрита е част от голям градски домус. От него са проучени портик от запад покрай една от улиците на Августа Траяна, три помещения и вътрешен двор от изток. В помещения 1 и 2 са запазени подовите покрития. В северното частично разкрито помещение подът е настлан с многоцветна мозайка, е в помещение № 2–геометрична композиция от големи тухли. Сградата се датира в началото на IV в.

Установени са пет строителни периода:

ПЪРВИ ПЕРИОД – края на II-началото на IV в. Зидовете на сградите са от ломени камъни, споени с белезникав хоросан. Те следват трасето на античната улица decuman и са съобразени с нея.

Сградата в северната част на обекта е с различими 4 помещения, разкрити частично. В едно от помещенията е вписан басейн от малка частна баня. В югоизточния му ъгъл е изградено двустъпално съоръжение. Пода е оформен с тухли.

Античната улица decuman е изградена от големи каменни плочи. Има ширина 7,83 м и проучена дължина 22 м. В средата и е оформен канал за отпадни води.

В югоизточната част на парцела се разкри и трасето на антична улица cardo, което е много разрушено и се откриват само единични плочи от него. Улицата е била оформена с канали за отпадна вода, разположени под тротоарите.

ВТОРИ ПЕРИОД – началото на IV-края на VI в. През втория период са извършени преправки в сградите от двете страни на decuman-a. Нивото на уличните платна е повдигнато с трамбовка от пясък, дребни камъни, мраморни фрагменти и строителна керамика. Част от плочите на улицата са премахнати и са изградени нови трасета на водопроводи от глинени тръби и шахта от тухли. Шахтата свързва новия водопровод по трасето на декумана и по трасето на кардото. По западния тротоар на кардото е изградена латрина.

Южно от декумана, сградата от първия период е преустроена, като са удебелени зидовете, а пода е оформен с многоцветна подова мозайка. Оформена е на няколко пана, като централната и емблема е кръг с човешко изображение, което в последствие е разрушено. Общата и запазена площ е около 15 м2. Нейната датировка трябва да се отнесе към първите десетилетия на IV век.

ТРЕТИ ПЕРИОД – XII-XIV в. От този период на терена са разкрити няколко структури, като само една от тях може да бъде определена като помещение. За изграждането му са използвани основно тухли от античните градежи. Вероятно в близост е съществувала сграда с религиозни или административни функции, съдейки по открития като сполия в съвременните градежи мраморен капител от този период.

ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД – XVI-XVIII в. През този период са проучени 5 яма. Всички са изградени от ломени камъни без спойка. Имат неправилна кръгла форма.

ПЕТИ ПЕРИОД – XIX в. Разкритите структури от този период се откриват главно в южната част на терена. Те изцяло разрушават структурите от античния период.

2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XV3379-УПИ ХIV3402, КВ. 64Б, БУЛ. „РУСКИ” NO. 47-49 ПО ПЛАНА НА СТАРA ЗАГОРА
2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XV3379-УПИ ХIV3402, КВ. 64Б, БУЛ. „РУСКИ” NO. 47-49 ПО ПЛАНА НА СТАРA ЗАГОРА
2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XV3379-УПИ ХIV3402, КВ. 64Б, БУЛ. „РУСКИ” NO. 47-49 ПО ПЛАНА НА СТАРA ЗАГОРА

постоянна експонация

Заповядайте в парк "Пети октомври",...
Изложбата представя част от най-представителните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!