2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XV-3243, КВ. 6601, УЛ. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА № 12 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

научен ръководител: Петър Калчев, Мария Камишева

 

Обектът е разположен в западната част Aрхеологически резерват „Aвгуста Tраяна-Верея-Стара Загора”. През 2004 г. северно от него е разкрита късноантична базилика, а през 2009 г. от другата страна на улицата е проучена антична улица - decuman.

В североизточната част на парцела се откри част от баня. Открити са три басейна за топла вода, които най-вероятно са част от калдариума (топлото помещение) на банята. Стените и подът на първия басейн са облицовани с мраморни плочи, а при втория  и третия са обмазани с червен хоросан. От южната страна на банята се откри префурниума, изграден е от каменни плочи. Под първия басейн е оформен хипокауст върху тухлени стълбчета, като от тях са запазени четири. Изградени са от по осем реда тухли, споени с хоросан и фундирани върху скалистия терен. Тухлите са различни по големина. При едно от стълбчетата личи преправка, като до първоначално изграденото е долепено второ с по-малка ширина.

Западно от банята се развива сграда, от която могат да се проследят две помещения. Стените са изградени от ломени камъни и тухли, споени с хоросан. Запазената и дължина е 12,20 м. В южна посока са разкрити части вероятно от две помещения, със запазени дължини 2,00 м и 2,40 м. В по-късен период сградата е преустройвана, като за направата на част от зидовете са използвани мраморни архитектурни елементи. На терена са проучени три ями от османския период, както и няколко трасета на водопроводи от същия период.

На цялата площ на обекта се наблюдава насип от строителни материали-тухли, керемиди и камъни. В него, в северната част на обекта бе открит фрагмент от мраморна ара с надпис на старогръцки език: ”На добър час! (Статуя на) Флавий Никий, син на Публий, неокор, издигнаха по решение на най-скъпата му родина неговите братя. Щастливо”

По време на демонтирането на разкритите археологически структури бяха открити още два надписи на старогръцки език. Първият от тях е върху страничната част на една от мраморните плочи, оформящи северния басейн на проучената баня: „...ий Монтан, знаменосец; Теодор, син на Монтан; ... на [тавро]болия; Юлий Никомед, жрец на Херакъл, булевт; ..., син на Юлий Никомед”. Вторият е върху, изцяло запазена ара, използвана като сполия в източния зид на банята: "На добър час! (Статуя на) най-великия и най-божествен император ...". Откритите надписи се датират в периода края на II-средата на III в.

На терена са проучени три ями от османския период, както и няколко трасета на водопроводи от същия период.

2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА”  УПИ XV-3243, КВ. 6601, УЛ. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА № 12 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА”  УПИ XV-3243, КВ. 6601, УЛ. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА № 12 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА”  УПИ XV-3243, КВ. 6601, УЛ. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА № 12 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

постоянна експонация

От 01.04. до 30.09. музей "Неолитни жилища...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!