2018 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА СГРАДА В М. „ДЮЛЕВЕЦ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГУРКОВО

Проучването на обект Късноантична сграда в м. “Дюлевец“, край гр. Гурково се провежда за  трета поредна година с научен ръководител ас. Мария Камишева - РИМ - Стара Загора.

ФРИГИДАРИУМ. При проучването му в дълбочина не бе установено наличие на подово ниво.

АПОДИТЕРИЙ. Общата разкрита дължина на помещението е 16,70 м, а ширината му е 5,34 м. Вероятно всички ниши са били оформени със свод в горната си част. На 0,70 м от северозападния ъгъл на помещението се разкри голям мраморен блок, който вероятно е служел за вход.

КАЛДАРИЙ. Разположен е западно от тепидария с размери: 4,35х3,00 м. Пода му е оформен с хипокауст, от който на място са запазени 31 тръби.  В западната стена е бил оформен вход към следващото помещение.

ЛАКОНИУМ. Разположен е непосредствено западно от калдария. Има размери: 4,35х3,77 м. В северозападния му ъгъл е запазено цялото подово ниво, заедно с хипокаустната система под него.

ПОМЕЩЕНИЕ СЕВЕРНО ОТ АПОДИТЕРИЯ. При първоначалното строителство на сградата, това помещение е било конструктивно свързано с нея. В източния му зид е оформен вход с ширина 2,46 м, с тухлени страници. През втори строителен период, ширината на входа е намалена до 1,02 м.

2018 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА СГРАДА  В М. „ДЮЛЕВЕЦ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГУРКОВО
2018 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА СГРАДА  В М. „ДЮЛЕВЕЦ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГУРКОВО
2018 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА СГРАДА  В М. „ДЮЛЕВЕЦ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГУРКОВО

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!