2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Калитиново " от подстанция 110/ 20 кV Нова Загора до подстанция110 / 20 кV "Кольо Ганчев", Стара Загора в землищата на общ. Нова Загора и селата Стоил Войвода, Заг

        През месец май 2018 г. бе проведено археологическо наблюдение на изкопни работи във връзка с основен ремонт на съществуваща ВЛ 110/ 20 кV  от подстанция "Кольо Ганчев", Стара Загора до подстанция Нова Загора. Археологическите дейности се извършиха от  научен ръководител ас. Петър Калчев РИМ – Стара Загора       

        В компютърната автоматизирана система "Археологическа карта на България"   (АИС "АКБ") има данни за наличието на недвижими културни ценности, които са в землищата на населените места, но трасето на електропровода не попада в техния обсег.

       Наблюдението на изкопните работи се проведе в периода от 07.05 до 09.05.2018 г. и от 11.05 до 21.05.2018 г. Екипът изследва местата на изкопите за ремонт на електропровода по координати подадени от възложителя. Трасето на електропровода се намира в източната част на Горнотракийската низина в землищата на общ. Стара Загора, селата Хрищени, Колена, Дълбоки, Оряховица, Подслон, Братя Кунчеви, Караново, Загорци, Стоил Войвода и общ. Нова Загора. Теренът представлява обработваеми площи с трайни насаждения - лозя, ниви засети с пшеница и ечемик и гориста местност. Наблюдението започна от подстанция „Кольо Ганчев” в общ. Стара Загора, където се намират част от стълбовете. Следи от археологически структури не се забелязват.  Югоизточно от трасето на електропровода има регистрирани две надгробни  могили, а източно от него още три надгробни могили.  В землището на с. Хрищени археологически структури липсват.  В землището на с. Колена стълбовете са в нива засята с пшеница с височина на растенията 80 см. Следи от археологически структури не се забелязват. В землището на с. Дълбоки стълбовете също се намират в нива засята с пшеница. Археологически структури не се забелязват.  Югоизточно от стълб № 93 се намира надгробна могила - Шахова могила. Върху нея има паметник свързан с Джуранлийския бой по време на Руско-турската война 1877- 1878 г. На 200 м. северозападно от стълба има друга надгробна могила. Друга част от стълбовете са в ниви засети с технически култури. Няма регистрирани археологически материали.

        В землището на с. Оряховица стълбовете се намират в ниви засети с пшеница. Няма регистрирани археологически материали и структури. По трасето на електропровода недвижими културни ценности не са регистрирани в АКБ. Северно от трасето му са регистрирани 4 надгробни могили.

        В землището на с. Подслон стълбовете се намират в ниви засети с пшеница. По трасето на електропровода и около него няма регистрирани недвижими културни ценности.

     В землището на с. Братя Кунчеви стълбовете се намират в ниви засети с пшеница. По трасето на електропровода и около него няма регистрирани  недвижими културни ценности.

      В землището на с. Караново  също не се регистрираха недвижими културни ценности по трасето на електропровода. Южно от него има регистрирано антично селище.

      В землището на с. Загорци стълбовете са в ниви засети с технически култури. Пръстта е с тъмнокафяв цвят. Следи от археологически структури не са открити. На 500 м. югоизточно от стълб № 34 се намира малка надгробна могила.

       В землището на с. Стоил войвода стълбовете са в ниви засети с технически култури.  Пръстта е с тъмно кафяв цвят. Не са регистрирани археологически материали и структури по трасето на електропровода. Южно от трасето са регистрирани могилен некропол и антично селище.

       В землището на общ. Нова Загора е подменен само един стълб. Той се намира в нива засята с пшеница и археологически структури не са регистрирани.                

         По време на археологическото наблюдение не са регистрирани  нови археологически структури.                                                                                            

       

2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Калитиново " от подстанция 110/ 20 кV Нова Загора до подстанция110 / 20 кV "Кольо Ганчев", Стара Загора в землищата на общ. Нова Загора и селата Стоил Войвода, Заг
2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Калитиново " от подстанция 110/ 20 кV Нова Загора до подстанция110 / 20 кV "Кольо Ганчев", Стара Загора в землищата на общ. Нова Загора и селата Стоил Войвода, Заг
2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Калитиново " от подстанция 110/ 20 кV Нова Загора до подстанция110 / 20 кV "Кольо Ганчев", Стара Загора в землищата на общ. Нова Загора и селата Стоил Войвода, Заг

постоянна експонация

Заповядайте в парк "Пети октомври",...
Изложбата представя част от най-представителните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!