2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора

Във връзка с реализацията на инвестиционно намерение на Обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“ - гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда се извърши спасително археологическо проучване с научен ръководител Атанас Атанасов от РИМ – Стара Загора.

Обектът попада в южната част на парк “Митрополит Методий Кусев“- гр. Стара Загора”.

Археологическите разкопки се проведоха през месец април 2018 г. В проученото пространство се регистрира  частично запазено гробно съоръжение. То представлява плитко вкопана в материка яма с правоъгълна форма. Покритието е  от стреховидно разположени в два реда тегули. Погребаният е  с ориентация северозапад-югоизток, с глава на запад. Костите са в много лошо състояние. Липсва гробен инвентар. След цялостното проучване и документиране на гроба се премина към демонтирането му.

2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора

постоянна експонация

Началото на музейното дело в Стара Загора е...
Изложбата представя над 600 експоната от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!