2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ с идентификатор 68850.505.417 по КК и КР, ул. "Ген. Гурко" 60-62 по плана на гр. Стара Загора

Спасителното археологическо проучване на Обект : УПИ с идентификатор 68850.505.417 по КК и КР, ул. "Ген. Гурко" 60-62 по плана на гр. Стара Загора започна в края на м. Амгуст 2018 г. с научен ръководител Атанас Атанасов - РИМ Стара Загора. На проучваната площ се разкриха три структури от съвремието. Сред тях са две септични ями  с градеж от ломен камък без спойка и покритие с бетонни плочи. Те принадлежат на съвременните къщи.  От османския период има регистрирани 12 боклучни ями, които са разположени по цялата проучвана площ. Те достигат различна дълбочина в материка. На много места тези ями са разрушили по-ранните гробни съоръжения. В южната част на обекта се откри плочник от османския период, принадлежащ на разрушена сграда или двор на това място. От този период има и едно мазе, което е долепено до едната съвременна септична яма. То е изградено от ломен камък без спойка и е с неправилна форма. На цялата проучвана площ се откриха 47 гробни съоръжения. Те представляват обикновени гробни ями с положени в тях скелети. От малкото находки, с които разполагаме 45 от гробните съоръжения се датират в периода XI XII в. Индивидите са погребани в изпънато положение, с ориентация изток – запад, с глава на запад. Ръцете са скръстени отпред или са разположени покрай тялото. Гробните съоръжения са част от средновековен некропол съществуващ на това място. Две от гробните съоръжения се датират в Късната Античност. Представляват също обикновени гробни ями, но с покритие от тегули. Гроб № 25 е масов. В него се откри костен материал на повече от 10 индивида. По цялата площ на обекта се достигна до стерилния терен, който в по-голямата си част е жълта ронлива скала.

2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ с идентификатор 68850.505.417 по КК и КР, ул. "Ген. Гурко" 60-62 по плана на гр. Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ с идентификатор 68850.505.417 по КК и КР, ул. "Ген. Гурко" 60-62 по плана на гр. Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ с идентификатор 68850.505.417 по КК и КР, ул. "Ген. Гурко" 60-62 по плана на гр. Стара Загора

постоянна експонация

Днес, 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч., в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!