2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ ХIV-3220, КВ. 66, УЛ. „Х. Д. АСЕНОВ” 106 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

Проучването през 2018 г. се явява втори етап от изследването и е с научен ръководител ас. Мария Камишева - РИМ Стара Загора. Констатирани са четири строителни периода.

ПЪРВИ ПЕРИОД – средата на II-средата на III век

Към този период принадлежи и водопровода от глинени тръби и първият период от строителството на водопровода от сегментни тухли. Водопровода от сегментни тухли първоначално е бил изграден с каменни стени. Вкопан е в скалистия терен, измазан с розов хидрофобен хоросан.

ВТОРИ ПЕРИОД – IV-VI век

Проученият през този сезон зид отстои на 2,25 м, западно от западния зид със засводяването. В южната му част да е бил оформен вход, който по-късно да е запушен.

Водопроводът от първия период е реконструиран със свод от сегментни тухли. Западно от него е разположен друг водопровод. От него, през зида е оформено отклонение в югоизточна посока.

ТРЕТИ ПЕРИОД – средата на XI-XIVвек

Проучена е част от жилище, от което бе регистриран частично запазен под.

ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД – XVIII-XIX век

Регистрирана е яма, която разрушава новооткрития зид.

2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ ХIV-3220, КВ. 66, УЛ. „Х. Д. АСЕНОВ” 106 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ ХIV-3220, КВ. 66, УЛ. „Х. Д. АСЕНОВ” 106 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ ХIV-3220, КВ. 66, УЛ. „Х. Д. АСЕНОВ” 106 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

постоянна експонация

Днес, 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч., в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!