2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ V3233, КВ. 6601, БУЛ. М. МЕТОДИ КУСЕВ” 55 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

Проучването през 2018 г. се явява втори етап от изследването на терена и е с научен ръководител ас. Мария Камишева - РИМ Стара Загора. През първия са проучени част от улица - кардо, съоръжения, свързани с водоснабдяването, сграда-храм, свързан с императорския култ, портик и сграда с две помещения.

Установи, че засводения канал от първи строителен период (края на II-средата на IV в.), разположен под уличното платно, продължава и в източна посока. Той е значително добре запазен и се проследява до 7,20 м.

Канала от втори строителен период, който бе засечен от входа на храма, преминава през западния зид на южното помещение, и в мястото на пресичане, го разрушава. Има ширина 0,75 м.

Водопровода, преминаващ по цялата южна част на терена е съобразен със западния зид на южното помещение и навлиза под него.

Ширината на южното помещение в посока изток-запад е 5,50 м. Каменните плочи, поставени на пода на помещението се проследяват в цялата му проучена част.

През този археологически сезон не бяха разкрити структури от средновековния и османския период.

2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ V3233, КВ. 6601, БУЛ. М. МЕТОДИ КУСЕВ” 55 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ V3233, КВ. 6601, БУЛ. М. МЕТОДИ КУСЕВ” 55 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2018 г. - Спасително археологическо проучване на Обект : УПИ V3233, КВ. 6601, БУЛ. М. МЕТОДИ КУСЕВ” 55 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

постоянна експонация

Днес, 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч., в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!