2018 г. -Спасително археологическо проучване на обект „Строителство на нова кабелна електропроводна линия 110 кV „Кипарис“ от ул. „Августа Траяна“ по ул. „Иван Шишман“, ул. „Боруйград“ и ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ген. Столетов" в Стара Загора

Във връзка с реализацията на инвестиционно намерение на обект „Строителство на нова кабелна електропроводна линия 110кV „Кипарис“ от ул. „Августа Траяна“ по ул. „Иван Шишман“, ул. „Боруйград“ и ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ген. Столетов" в Стара Загора е проведено археологическо проучване.

Обектът попада в северната и в западната част  на археологическия резерват “Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Проучването беше проведено през месец юли 2018 г. с научен ръководител ас. Петър Калчев. По трасето на канала са проучени регистираните при археологическото наблюдение структури в седем отделни сектора.

В близост до кръстовището на улиците Августа Траяна и  Хан Аспарух бе проучено частично разрушено гробно съоръжение. То представлява обикновена гробна яма, с покритие от тегули. Вкопана е в горните пластове. Формата й не може да се установи, тъй като е разрушена от съвременни строителни дейности, извършени във връзка с полагане на кабели. Покритието е оформено стреховидно, като тегулите са допрени по дългите си страни. Тялото на погребания е положено по гръб, в изпънато положение и ориентирано изток-запад. Запазени частично са – глава, ръце и гръбначен стълб. 

По северния тротоар на ул. Августа Траяна (пред военния клуб) се проучи негативна структура-яма, в чийто  запълнител се откриха множество фрагменти от антична керамика. От същото място произлизат и две трифитилни глинени лампи. Непосредствено до ямата бе проучено друго погребение. Гробна яма не е регистрирана, очевидно е разрушена при полагането на съвременния тротоар. Погребаният е възрастен индивид, положен по гръб, в изпънато положение и ориентиран изток-запад. Черепът е разнесен върху ребрата.

В близост до входа на Военно формирование на Втора Тунджанска механизирана бригада се разчисти и документира канал, изграден от  ломени камъни споени с хоросан и с покритие от плочести камъни. Каналът не бе проучен, тъй като продължава да се използва за оттичане на фекални води от Военното формирование .

В западна посока по същия тротоар на ул. Августа Траяна в района на "Малкото Аязмо" се откриха и проучиха седем гробни съоръжения, без покритие и инвентар, всичките частично нарушени от предишни строителни дейности. Гробни ями не бяха регистрирани при нито един от гробовете. Погребаните са положени по гръб с ориентация изток – запад. При един от гробовете са регистрирани два детски скелета, частично запазени.

В този сектор се проучи и един зидан канал от ломени камъни, обмазан с хидрофобен хоросан, който е покрит с  големи по размери каменни плочи. По дължината на дъното на канала се наблюдава многопластово отлагане на бигор с очертания на пътя на водата.

На западния тротоар на ул. Х. Д. Асенов, южно от магазин "Жабките” е проучена и документирана част от северната крепостна стена на Августа Траяна. За  съжаление се установи, че тук крепостната стена е частично разрушена, вероятно още в древността. Това е причината ширината на стената да е 2.00 м. 

На южния тротоар на ул. Боруйград в непосредствена близост до кръстовището с ул. Иван Асен II е проучена и документирана част от западната вътрешна стена на античния град. Ширината на стената в този участък е 3.20 м.

По южния тротоар на ул. Боруйград, в близост до кръстовището с ул. Отец Паисий се разкриха два антични зида. Зидовете са с ориентация  север-юг и са  изградени от средно големи ломени камъни със спойка от бял на цвят хоросан. Имат добре оформени лица. Двата зида са вкопани в стерила. 

По западния тротоар на ул. „Отец Паисий“, до оградата на църквата "Света Троица” е разчистен друг зид. Градежът му е идентичен с  този на предходните два. Ориентиран е изток-запад. Вкопан е в стерила и е проучен в рамките на трасето за канала.

2018 г. -Спасително археологическо проучване на обект „Строителство на нова кабелна електропроводна линия 110 кV „Кипарис“ от ул. „Августа Траяна“ по ул. „Иван Шишман“, ул. „Боруйград“ и  ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ген. Столетов" в Стара Загора
2018 г. -Спасително археологическо проучване на обект „Строителство на нова кабелна електропроводна линия 110 кV „Кипарис“ от ул. „Августа Траяна“ по ул. „Иван Шишман“, ул. „Боруйград“ и  ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ген. Столетов" в Стара Загора
2018 г. -Спасително археологическо проучване на обект „Строителство на нова кабелна електропроводна линия 110 кV „Кипарис“ от ул. „Августа Траяна“ по ул. „Иван Шишман“, ул. „Боруйград“ и  ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ген. Столетов" в Стара Загора

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!