2018 г. - ТЕРЕННО ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННА ПЛОЩ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „СЕПЕДЖИК“, В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ И С. ВИДЕН, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Теренното издирване на археологически обекти в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, Община Павел баня се извърши с научен ръководител ас. Мария Камишева - РИМ Стара Загора. Концесионната площ се разполага в Задбалканската котловина, в близост до язовир „Копринка“, на около 1,3 км североизточно от гр. Павел баня и на 1,3 км северозападно от с. Виден, Община Павел баня, Област Стара Загора. Локализира се в надзаливна тераса, на левия бряг на р. Тунджа. Изследва се площ от 0,26 кв. км, в която попада концесионната площ с координати на граничните точки.

При работата на терен бе приложен принципът на тотални обхождания, като се работеше по полигони с ширина между 50 и 60 м и площ 2,5-3,5 дка.

По време на теренното изследване в зоната на инвестиционна площ „Сепеджик” не се регистрира зона с концентрация на археологически материали. Откритите фрагменти от битова и строителна керамика са много малко количество, като всички от тях принадлежат на периода от началото на ХХ в.

2018 г. - ТЕРЕННО ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННА ПЛОЩ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „СЕПЕДЖИК“, В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ И С. ВИДЕН, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
2018 г. - ТЕРЕННО ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННА ПЛОЩ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „СЕПЕДЖИК“, В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ И С. ВИДЕН, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!