2019 г. - Археологически проучвания на обект Антична баня в м. Дюлевец, общ. Гурково

          Проучванията са проведени под ръководството ас. Мария Камишева (зав. отдел „Антична археология”-РИМ-Стара Загора).

Проучването на обекта в м. “Дюлевец“, край гр. Гурково продължават без прекъсване от 2016 г. Установено бе, че сградата може да се интерпретира като баня, вероятно прилежаща към вила рустика. До 2019 г. са разкрити пет помещения – студен басейн, фригидарий, тепидарий, лакониум и аподитерий.

            ЛАКОНИУМ. Разположен е непосредствено западно от калдария. В северозападния му ъгъл е запазено цялото подово ниво, заедно с хипокаустната система под него. На 0,72 м от югозападния ъгъл на помещението е оформен наклон от запад на изток, като от двете му страни са оформени стени с тухлени стълбчета.

ПРЕФУРНИУМ. Разположен е непосредствено западно от лакониума. Зидовете са изградени от речни камъни, споени с хоросан. Ъглите му са оформени с тухли. От югозападния ъгъл на аподитерия е оформен входа на помещението, с ширина 1,00 м и на ходовото си ниво е оформен с тухли.

ЗАПАДНО ОТ АПОДИТЕРИЯ. Южно от входа на аподитерия в основата на западното му лице е оформено засводяване. Вероятно това засводено пространство е оформено под целия под на аподитерия и излиза от източната му страна. Неговата функция до момента не е изяснена.

Пред входа, от западната страна на аподитерия, е оформено помещение. Зидовете му са изградени от средни и малки ломени камъни, споени с хоросан. Вероятно става дума за преграждане на пространство, което да предпазва входа на банята.

            СЕВЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ (ДВОР). Бе разкрита изцяло тухлената колонка, северно от установения през 2018 г. вход. Източният му зид се проследява до 10,00 м от ъгъла на помещението на север. Към момента е проучено до 17,70 м в западна посока.

Вероятно става дума за отворено дворно пространство, което се развива северно и западно от банската постройка. Възможно е в него да са разположени и още сгради.

ИЗТОЧНО ОТ СЕВЕРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ. В тази част пространството е проучено на дължина 10,00 м Разкрити са общо три основи за колони. Вероятно по цялата източна страна на северното помещение е била изградена колонада за навес.

2019 г. - Археологически проучвания на обект Антична баня в м. Дюлевец, общ. Гурково
2019 г. - Археологически проучвания на обект Антична баня в м. Дюлевец, общ. Гурково
2019 г. - Археологически проучвания на обект Антична баня в м. Дюлевец, общ. Гурково

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!