2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88

Археологическите наблюдения се извършват във връзка с ремонт на съществува-ща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88. Той предвижда подмяна на фундаментите на съществуващите стълбовете по метода „стъпка в стъпка“.

Археологическото наблюдение се извършва с Разрешение за теренни археологически проучвания No. 14/2020 г. с научен ръководител ас. Мария Камишева и зам. научен ръководител ас. Петър Калчев и двамата от РИМ-Стара Загора.

Съгласно представената документация, трасето преминава през териториите на гр. Стара Загора, с. Змейово, общ. Стара Загора, с. Ягода, общ. Стара Загора и с. Тулово, общ. Мъглиж и обхваща участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88. Трасето е с обща дължина 14,421 км.

Новите фундаменти се изпълняват по различен начин, съобразно проектната документация: блок-фундамент; оформяне на срещуположни изкопи; демонтиране с разширяване на основата; оформяне на срещуположни стъпки.

Блок-фундамент. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 27 по цялото наблюдавано трасе. Разположени са в планинските части на трасето. Проектът предвижда запазване на старата основа, около която се извършва изкоп с ширина от 1,00 м до 1,60 м, който е с различна дълбочина, обикновено съобразена с денивелацията на терена.

Изцяло демонтирани с разширяване на основата. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 22 по цялото наблюдавано трасе. Разположени са в равнинните части на трасето. Старите фундаменти са изцяло демонтирани, като новите изкопи са 4,60 х 4,60 м и дълбочина минимум 2,00 м.

Оформяне на срещуположни изкопи. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 6 по цялото наблюдавано трасе. Проектът предвижда оформяне на правоъгълни изкопи с размери 1,70 х 2,10 м, в четири срещуположни посоки. Дълбочина им достига до 2,60 м. По-голямата част от тях са разположени в района между селата Ягода и Тулово. При част от стълбовете в дълбочина избива подпочвена вода.

 

2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88
2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88
2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!