2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88

Археологическите наблюдения се извършват във връзка с ремонт на съществува-ща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88. Той предвижда подмяна на фундаментите на съществуващите стълбовете по метода „стъпка в стъпка“.

Археологическото наблюдение се извършва с Разрешение за теренни археологически проучвания No. 14/2020 г. с научен ръководител ас. Мария Камишева и зам. научен ръководител ас. Петър Калчев и двамата от РИМ-Стара Загора.

Съгласно представената документация, трасето преминава през териториите на гр. Стара Загора, с. Змейово, общ. Стара Загора, с. Ягода, общ. Стара Загора и с. Тулово, общ. Мъглиж и обхваща участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88. Трасето е с обща дължина 14,421 км.

Новите фундаменти се изпълняват по различен начин, съобразно проектната документация: блок-фундамент; оформяне на срещуположни изкопи; демонтиране с разширяване на основата; оформяне на срещуположни стъпки.

Блок-фундамент. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 27 по цялото наблюдавано трасе. Разположени са в планинските части на трасето. Проектът предвижда запазване на старата основа, около която се извършва изкоп с ширина от 1,00 м до 1,60 м, който е с различна дълбочина, обикновено съобразена с денивелацията на терена.

Изцяло демонтирани с разширяване на основата. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 22 по цялото наблюдавано трасе. Разположени са в равнинните части на трасето. Старите фундаменти са изцяло демонтирани, като новите изкопи са 4,60 х 4,60 м и дълбочина минимум 2,00 м.

Оформяне на срещуположни изкопи. Стълбовете, които са предвидени за изпълнение по този начин са 6 по цялото наблюдавано трасе. Проектът предвижда оформяне на правоъгълни изкопи с размери 1,70 х 2,10 м, в четири срещуположни посоки. Дълбочина им достига до 2,60 м. По-голямата част от тях са разположени в района между селата Ягода и Тулово. При част от стълбовете в дълбочина избива подпочвена вода.

 

2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88
2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88
2020 г. - Археологически наблюдения на изкопни работи по трасето на съществуваща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88

постоянна експонация

Децата ще изработят и украсят традиционни дрянови...
Изложбата представя монети, употребявани от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!